15 th IIR-Gustav Lorentzen Conference

W zeszłym tygodniu w Trondheim odbyła się 15. Konferencja IIR-Gustav Lorentzen dotycząca  naturalnych czynników chłodniczych. Z przyjemnością wysłuchaliśmy prezentacji ekspertów z dziedziny  chłodnictwa i ogrzewania oraz braliśmy udział w inspirujących dyskusjach.

Nasza doktorantka, Edyta Piechnik, przedstawiła prezentację pod tytułem "Development of the natural working fluid-based refrigeration system for domestic scale freeze dryer". Temat ten realizowany jest w ramach jej doktoratu w ramach projektu FrostWave.

Pierwsze testy nowego urządzenia w NTNU

Z przyjemnością informujemy, że prototyp liofilizatora z nowym układem chłodniczym oraz geometrią komory został z powodzeniem uruchomiony. Niemniej jednak system wymaga dalszej kalibracji, więc jeszcze trochę pracy przed nami. Mamy nadzieję, że wkrótce podzielimy się wynikami!

Prace nad nowym układem chłodniczym w NTNU

Dobre wieści z laboratorium w NTNU! Rozpoczęły się prace nad prototypowym liofilizatorem, którego układ chłodniczy będzie bazował na naturalnym czynniku chłodniczym - R290. W tym celu zmieniono między innymi typ parowacza oraz kompresora.

Norsk Kjøleteknisk Møte 2022

W tym tygodniu nasza doktorantka, Edyta Piechnik, wraz z norweskimi promotorami, prof. Ignatem Tolstorebrov i prof. Trygve M. Eikevik, uczestniczyła w corocznym wydarzeniu Norsk Kjøleteknisk Møte 2022, zorgnizowanym w daleko wysuniętym na północ Norwegii Tromsø. Były to dwa intensywne dni przepełnione prezentacjami w tematyce między innymi naturalnych czynników chłodniczych, systemów chłodniczych oraz pomp ciepła.

Analizy nowego systemu grzewczego

Kolejne kroki w kierunku zmiany systemu grzania w naszym urządzeniu zostały wykonane. Obecnie stosowany układ grzewczy opiera się na przewodzeniu ciepła przez półkę, pod którą umieszczona jest mata grzewcza, do produktu. W prototypowym urządzeniu proces suszenia produktu oparty będzie na dostarczaniu ciepła za pomocą mikrofal. Poniżej prezentujemy wstępne wyniki numeryczne liofilizatora wyposażonego w trzy magnetrony emitujące mikrofale w kierunku produktu. Magnetrony umieszczono na trzech ścianach komory, mianowicie górnej oraz bocznych.

Koncepcja nowego urządzenia - krok 3

W ostatnim czasie działania zespołu projektowego skupiają się na rozwijaniu koncepcji prototypu liofilizatora wyposażonego w mikrofale i nowy układ chłodniczy.

Proponowane pomysły nowej geometrii urządzenia opierają się na następujących modyfikacjach :​
- wewnętrznym parowniku z membraną mikrofalową​
- zastosowanie pozycji półek w kształcie zygzaka​

Koncepcja nowego urządzenia - krok 2

Po wyborze nowego czynnika chłodniczego przyszła pora na przeprojektowanie układu chłodniczego tj. dobór odpowiednich komponentów, w tym kształtu i długości parownika. Zespół FrostWave zdecydował się na przejście z zewnętrznego parownika (wężownicy) na parownik mikrokanałowy umieszczony wewnątrz komory. Równolegle do tych działań, podjęto kroki związane ze sposobem doprowadzenia grzania mikrofalowego do urządzenia.

Koncepcja nowego urządzenia - krok 1

Zespół FrostWave właśnie rozpoczął pracę nad koncepcją nowego urządzenia!  

Pierwsze zmiany dotyczyć będą układu chłodniczego. Podstawowym krokiem będzie przejście z obecnie stosowanego syntetycznego czynnika chłodniczego o stosunkowo wysokim GWP (potencjale tworzenia efektu cieplarnianego) na naturalny płyn roboczy. Dzięki analizie przeprowadzonej przez zespół NTNU wyznaczone zostały dwa potencjalne zamienniki obecnie stosowanego czynnika, mianowicie R290 (propan) oraz R1270 (propylen). 

Promotion in high school classes

On October 27, part of the SUT team visited the Zespół Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego in Gliwice. The purpose of the visit was to familiarize high school students with what research groups operating at the Silesian University of Technology do, and thus what they themselves would have the opportunity to do in the near future by joining our ranks. As part of the promotional presentation, prof. Jacek Smołka and MSc.

Promocja w klasach maturalnych

W dniu 27 października część zespołu SUT gościła w Zespół Szkół Łączności im. prof. Stanisława Fryzego w Gliwicach. Celem wizyty w szkole było przybliżenie uczniom czym zajmują się grupy badawcze działające na Politechnice Śląskiej, a tym samym, czym oni sami w niedalekiej przyszłości mieliby okazję się zająć wstępując w nasze szeregi. W ramach prezentacji promocyjnej prof. Jacek Smołka oraz mgr inż.